Overgewicht

"Op stap met Lucas, 3 jaar" 
Ook zo happy met deze omgeving?

Kinderen groeien op in een omgeving waarin ze continue in aanraking komen met eten. Op school, thuis, in de sportkantine en op straat. 'Nee" moeten blijven zeggen is lastig als ouder. In deze film ga je op stap met de driejarige Lukas. We zien de wereld door zijn ogen, en welke verleidingen hij onderweg tegenkomt.

"Snoep verstandig, eet een appel" was jarenlang het motto van het Voedingscentrum. Maar de wijze tip wordt steeds minder opgevolgd. Op jonge leeftijd worden kinderen al blootgesteld aan snacks, snoep, chips en frisdrank en de invloed van reclame op de tv. Die voeding zit vaak boordevol brandstoffen, zoals koolhydraten en vetten. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat kinderen van nu veel minder bewegen dan hun leeftijdgenoten van vroeger. Dit komt door invloed van tv, computer en gamespelletjes. Het gevolg is dat de kinderen meer brandstof innemen dan ze nodig hebben voor hun activiteiten. Er is geen balans tussen eten en bewegen. Het verstoorde evenwicht leidt tot een niet gezond gewicht.

Gevolgen

Kinderen met niet gezond gewicht hebben een verhoogde kans op een niet gezond gewicht op volwassen leeftijd. Een niet gezond gewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondheidsklachten bij het ouder worden, bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en slijtage aan de gewrichten. Ook aandoeningen van de ademhalingswegen en onvruchtbaarheid komen voor. Behalve de lichamelijke gezondheidsrisico's zijn de psychosociale gevolgen van het hebben van een niet gezond gewicht ingrijpend. Kinderen met een niet gezond gewicht krijgen vaak psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, onzekerheid, verdriet en gespannenheid. Ze zitten vaak slechter in hun vel, worden vaker gepest en gestigmatiseerd dan kinderen met een gezond gewicht en hebben vaker suïcidale gedachten. Ook hebben ze een verhoogde kans om een depressie te ontwikkelen.  Daarnaast verhoogt het hebben van een niet gezond gewicht de kans op chronische ziektes als: diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten, aandoeningen van het bewegingsstelsel, van de ademhalingswegen en onvruchtbaarheid. 

Mensen met ernstig overgewicht (obesitas) hebben een lagere levensverwachting en brengen meer jaren in ongezondheid door, omdat chronische ziekten en lichamelijke beperkingen eerder optreden. Naast lichamelijke en psychische gevolgen leidt een niet gezond gewicht ook tot maatschappelijke en economische gevolgen. Het aantal ongezonde levensjaren vergroot de maatschappelijke kosten door arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en kosten in de gezondheidszorg. Na roken zorgen ernstig overgewicht en overgewicht voor het meeste gezondheidsverlies.