Cool 2B Fit: een programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht

Een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 4-8 jaar en 8-13 jaar samen met hun ouders/ verzorgers. Dit onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ sportaanbieder. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt het Cool 2B Fit programma gestart. 

Het programma heeft vier pijlers:

  • betrokkenheid van ouders
  • beweging/ sport
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering