Interessante links

30 Minuten bewegen   www.30minutenbewegen.nl

Geef jij het gezonde voorbeeld   www.hetgezondevoorbeeld.nl

Adviezen voor ouders over gezond beweeggedrag voor hun kinderen. www.dubbel30.nl/jeugd/

E-learning 'Gezonde afspraken met je kind' 
De e-learning ‘Gezonde afspraken met je kind’ is een ondersteunende online module voor ouders van kinderen van 9 t/m 13 jaar, ten behoeve van het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders om daarmee gezond eet- en beweeggedrag bij hun kind te kunnen stimuleren én hierover minder dagelijkse conflictsituaties met hun kind te hebben. De e-learning bestaat uit 5 afleveringen met herkenbare, moeilijke dagelijkse opvoedsituaties en is ontwikkeld door de Academische Werkplaats AMPHI in nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. met kinderen. De e-learning is online te vinden via http://www.gezondeafsprakenmetjekind.nl/welkom/

Webapp ‘11 adviezen voor een gezonde opvoeding’

Deze app bevat pedagogische adviezen voor ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, die als handvat gebruikt kan worden door alle professionals die werken met ouders en kinderen. Deze adviezen kunnen professionals uitdragen naar ouders en kinderen ter preventie van overgewicht en obesitas. De webapp bestaat uit 11 adviezen over WAT belangrijk is om als ouders te doen om bij hun kind gezond voedings- en beweeggedrag te stimuleren. Daarnaast geeft de webapp adviezen HOE ouders dit in het dagelijks leven kunnen doen. De Webapp is ontwikkeld door de Academische Werkplaats AMPHI in nauwe samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en beschikbaar via http://adviezenvooreengezondeopvoeding.nl/