Cool 2B Fit: een sportief en leuk leefstijlprogramma voor kinderen die graag een gezonder gewicht willen, samen met hun ouders/ verzorgers .

Wilt je samen met je kind op een positieve manier werken aan een gezonde leefstijl. Doe dan mee met Cool 2B Fit. Immers je fit, zelfverzekerd en lekker voelen bereik je niet alleen door gezonde voeding of voldoende bewegen. Het is een combinatie van meerdere factoren. Door het volgen van het programma verlaag je het risico op gezondheidsproblemen nu en in de toekomst. Jouw kind gaat zich fitter voelen, heeft een betere conditie en krijgt meer zelfvertrouwen. 

Is je kind in de leeftijd tussen de 4-13 jaar en willen jullie er samen voor gaan.
Geef je dan nu op.

Kijk op https://www.cool2bfit.nl/locaties/. waar in Nederland het  Cool 2B Fit programma wordt gegeven. 

Het Cool 2B Fit programma staat onder  deskundige begeleiding van een diëtist, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur.

Het programma heeft vier pijlers:

  • betrokkenheid van ouders
  • beweging/ sport
  • voeding en voedingsgewoonten
  • gedragsverandering

Animatiefilmpje  ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas. Care voor Obesity
https://www.youtube.com/watch?v=976Unu9KPZc

Hoe praat ik met mijn kind over een gezonder gewicht?
Tips voor ouders en andere opvoeders 


Doe de Beweegtest

Vul samen met je kind (vanaf 4 jaar) de test in en krijg inzicht in het beweeggedrag. De resultaten brengen in beeld wat er al goed gaat en op welke leuke, eenvoudige manieren je kind meer kan bewegen. De test duurt maximaal twee minuten.
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegtest-voor-kinderen/