Professionals

Indien u belangstelling heeft of graag meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@cool2bfit.nl  Het bestuur van de Stichting Cool 2B Fit zal contact met u opnemen.

Informatie Cool 2B Fit (pdf, klik hier)

Selectiecriterium:

  • Eén multidisciplinair team per gemeente

Uit de zorgstandaard kinderen met overgewicht en obesitas (PON 2011) blijkt dat een multidisciplinaire aanpak ook de enige effectieve wijze is om overgewicht en obesitas bij kinderen aan te pakken. Daarom bestaat het multidisciplinaire team van de interventie Cool 2B Fit uit de volgende professionals:

  • Sportinstructeur/sportaanbieder met een erkende sportopleiding (MBO: sport en bewegen of CIOS);
  • Kinderfysiotherapeut, (HBO, BIG geregistreerd, AGB-code);
  • Diëtiste (HBO, kwaliteitsregister paramedici, AGB-code);
  • Gezondheidszorgpsycholoog (WO, BIG geregistreerd) of Orthopedagoog (WO, AGB-code).

Beschreven effecten

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zowel kinderen, ouders en uitvoerders zeer positief zijn over de interventie (gemiddelde score van boven de 8). Tevens is wetenschappelijk aangetoond dat de interventie Cool 2B Fit een significant effect heeft op gewicht, BMI en coditie. Ook is er een positief significant verschil gevonden  na 18 maanden op het gebied van sportieve vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van eigenwaarde. De bewijslast van de beschreven effecten is onderzocht in samenwerking met de Universiteit Wageningen en Universiteit Twente.

Aanvraag financiering gemeente

De Stichting Cool 2B Fit kan u ondersteunen bij het aanvragen van extra budget bij de gemeente. info@cool2bfit.nl

Meer informatie