Privacyverklaring

Stichting Cool 2B Fit, gevestigd aan Deel 10, 7641 KL Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Cool 2B Fit
Deel 10, 7641 KL Wierden
https://www.cool2bfit.nl
info@cool2bfit.nl
0541512354

Dhr. M. Bloemen is de FG (functionaris gegevensbescherming) van stichting Cool 2B Fit.
Hij is te bereiken via penningmeester@cool2bfit.nl.
BWEB, Leliestraat 76, 7514 XN Enschede, info@bweb.nl is de web programmeur.
Exonet B.V., Exa 55, 6902 KH Zevenaar, info@exonet.nl host de website van stichting Cool 2B Fit.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Cool 2B Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Cool 2B Fit verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u/ of uw kind:

 • BSN
 • Naam Zorgverzekering
 • School
 • Groep
 • Lichamelijke en/ of geestelijke klachten
 • Motivatie om deel te nemen aan beweegprogramma Cool2BFit
 • Biometrische gegevens
 • Gezondheid
 • Testgegevens
 • Procesevaluatie gegevens
 • IP-adres

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/ of dienst verzamelt ook gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar en die deelnemen aan het beweegprogramma Cool 2B Fit. Toestemming van ouders of voogd is daarbij nodig. Zij maken deel uit van het beweegprogramma Cool 2B Fit. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cool2bfit.nl, dan kunnen wij deze gegevens verwijderen .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Cool 2B Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Ter evaluatie van het door u en uw kind beschreven doel
 • Ter verbetering van het beweegprogramma Cool 2B Fit

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Cool 2B Fit neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Cool 2B Fit) tussen zit. Stichting Cool 2B Fit gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: SBSS ter verwerking van grote aantallen data met tot doel het verbeteren van beweegprogramma Cool 2B Fit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Cool 2B Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer tot 10 jaar na beëindiging van het beweegprogramma door het kind waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van beweegprogramma Cool 2B Fit.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch tot 10 jaar na beëindiging van het beweegprogramma waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van beweegprogramma Cool 2B Fit.

BSN, naam Zorgverzekering, school, groep, klachten, motivatie om deel te nemen aan Cool2BFit, biometrische gegevens, gezondheid, testgegevens, procesevaluatie gegevens en IP-adres tot 10 jaar na beëindiging van het beweegprogramma door het kind waarna de gegevens onder pseudoniem worden bewaard voor onderzoek ten behoeve van verbetering van  beweegprogramma Cool 2B Fit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Cool 2B Fit verstrekt uitsluitend onder pseudoniem gegevens aan derden, met wie een geheimhoudingsverklaring is getekend, om wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van beweegprogramma Cool 2B Fit te kunnen doen. Of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Cool 2B Fit gebruikt technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en in overleg te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting Cool2B Fit indien u van mening bent dat de gegevens niet onder pseudoniem zijn verwerkt. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cool2bfit.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en zet de datum op de kopie. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Cool 2B Fit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Cool 2B Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cool2bfit.nl.

Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.
 

Wierden, 23 april 2018

Stichting Cool 2B Fit
Deel 10, 7641 KL Wierden
https://www.cool2bfit.nl
info@cool2bfit.nl
0541512354