Het programma Cool 2B Fit

Er zjn 2 programma's
Een voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar. Beide programma duren in totaal twee jaar en bestaan uit drie verschillende fasen.

Fase 1

De intensieve fase (zes maanden) 

Fase 2

De sportfase (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen om samen te sporten.

Fase 3

De follow-up fase met coach online. Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Deze duurt anderhalf jaar.

Bekijk de video!