Dashboard
 

Professionals


Klik hier om in te schrijven als professional voor
Cool 2B Fit


Indien u belangstelling heeft of graag meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@cool2bfit.nl  Het bestuur van de Stichting Cool 2B Fit zal contact met u opnemen.
Er zijn momenteel zo'n kleine 40 Cool 2B Fit teams in verschillende gemeenten in Nederland actief.
Cool 2B Fit wordt als Best Practice Programma aanbevolen als Beweegzorg programma van de Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) 

Selectiecriterium:

  • Eén multidisciplinair team per gemeente
Het multidisciplinaire team bestaat uit:
  • diëtist
  • gezondheidszorgpsycholoog/ orthopedagoog
  • kinderfysiotherapeut
  • sportinstructeur (ALO, Opleiding Sport & Bewegen of bevoegd sportinstructeur)

Klik hier: Informatie Cool 2B Fit

De Stichting Cool 2B Fit kan u ondersteunen bij het aanvragen van extra budget bij de gemeente. info@cool2bfit.nl
Cool 2B Fit staat ook in 2018 als "Goed Onderbouwd" op de Menukaart Kinderen Sportief op Gewicht. Dit houdt in dat het mogelijk is om in 2018 een subsidieaanvraag bij ZonMW te doen voor het implementeren van het programma. 

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Ondersteuning tijdens aanvraagperiode
Het landelijke ondersteuningspunt tijdens de aanvraagperiode is NOC*NSF,  bereikbaar via e-mail:sportimpuls@nocnsf.nl

Inhoudelijke vragen en ondersteuning
Heeft u vragen? Neem  dan contact op met het secretariaat van de Sportimpuls: tel. 070 3495232 ofsportimpuls@zonmw.nl.

Meer informatie

Cool 2B Fit, een erkende interventie volgens KCsport
Cool 2B Fit is een effectieve beweeginterventie
www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21469

Ontvang onze nieuwsbrief voor Professionals

© copyright BWEB - Cool2BFit - Disclaimer- Privacyverklaring- Geheimhoudings- en verwerkersverklaring