Dashboard
 

Het programma Cool 2B Fit

Er zjn 2 programma's
Een voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar en voor de leeftijdsgroep 8-13 jaar. Beide programma duren in totaal anderhalf jaar en bestaan uit drie verschillende fasen.
 

Fase 1

De intensieve fase (zes maanden) 


Fase 2

De sportfase (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten.
 

Fase 3

De follow-up fase met coach online. Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Deze duurt een jaar.

Bekijk de video!

© copyright BWEB - Cool2BFit - Disclaimer- Privacyverklaring- Geheimhoudings- en verwerkersverklaring