Dashboard
 

Contact

Stichting Cool 2B Fit
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaand email-adres
E-mail: info@cool2bfit.nl (voor zowel zorgprofessionals als ouders).

Ouders die contact op willen nemen met de coordinator van het lokale Cool 2B Fit team: Kijk op: www.cool2bfit.nl/locaties, scroll naar beneden tot u bij uw gemeente bent. 

Professionals die contact op willen nemen:
Sinette Giesselink, projectleider Cool 2B Fit Nederland
e: projectleider@cool2bfit.nl 

Cool 2B Fit is een effectieve beweeginterventie
Samenvatting onderzoek Wageningen University & Research januari 2018


Sportimpuls 2018 is open
Subsidieoproepen van de Sportimpuls 2018 staan open van maandag 8 januari tot vrijdag 23 februari 14:00 uur. Voor de Sportimpuls KSG is in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie over de Sportimpuls KSG vind je op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt en ZonMw.

Met de Sportimpuls KSG regeling beoogt het ministerie van VWS jeugd met overgewicht te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast.

  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

  • Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg op basis van een interventie van de menukaart KSG een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw om lokaal passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en toe te passen.
     

     IBAN: NL40 ABNA 0428676790
© copyright BWEB - Cool2BFit - Disclaimer- Privacyverklaring- Geheimhoudings- en verwerkersverklaring